MEMÒRIA D’ACTIVITAT 2019-20 

SETEMBRE/DESEMBRE 2019

Al setembre vam iniciar el curs a l’equip coordinador, amb una jornada de treball matí i tarda al restaurant Can Pol. A partir d’aquí seguim amb una reuniió mensual (1er dissabte de mes fins al mes de juny). Per la pressió de l’agenda de treball establim la figura de les reunions extraordinàries o “pont” de l’equip coordinador, i fem dues reunions extra el mes  de novembre. 

El 5 d’octubre es fa la presentació de la segona edició del Curs bàsic d’ Economia del Bé Comú centrada en el primer capítol del llibre de Ch.Felber, del mateix nom.

Com a resposta a la sentència del TS del 14 d’octubre, i en solidaritat amb tots els presos polítics, suspenem les activivtats previstes pel 19 d’octubre (inici del Curs de Criptomoneda i reunió del Grup de Treball EBC Girona).

El Curs d’aprofundiment “Criptomoneda i Economia del Bé Comú: dos revolucions compatibles?”, co-organitzat per EBC Girona, l’Ajuntament de Girona i l’Escola de Filosofia El Pou, comença el dia 23 de novembre, amb la primera de les sessions mensuals (3er dissabte del mes) i amb totes les places ocupades. Es constitueix la comunitat d’aprenentage i el coordinador, en Josep Ma.Carbó, en fa la presentació i es treballa el primer tema: la introducció sobre Els Diners. A la següent sessió, el 18 de desembre, es tracten el 2n i 3er dels capítols programats: Producte Nacional i Banc Central. 

El Grup de Treball d’EBC Girona realitza la seva primera trobada, de presentació, declaració d’intencions i constitució, el 23 de novembre a les 10:30h a la nostra seu al Centre Cívic de Palau. En la 2a reunió es tracta de la metodologia  i organització, ens dividim en els 3 subgrups de treball (Difusió i Relacions amb les administracions, Confluència amb altres moviments-entitats d’economia alternativa i Balanços del Bé Comú) i establim les bases de treball dels mateixos i fem una pluja d’idees inicial. 

GENER 2020

El dia 11 de gener celebrem la primera reunió del any l’Equip Coordinador.

Els curs bàsic en EBC i d’aprofundiment “Criptomoneda i Economia del Bé Comú: dos revolucions compatibles?” segueixen segons el previst, amb sessions realitzades el 11 i 18 de gener, respectivament.

El Grup de Treball d’EBC Girona realitza la seva primera trobada del 2020 el 18 de gener.

El 21 de Gener la Montserrat Junyent, economista, escriptora i presidenta d’EBC Catalunya, fa la presentació Economia del Bé Comú i Sanitat: exemples del Institut Guttmann i el CAP Sardenya a la Sessió General Hospitalària de l’Hospital Santa Caterina de Salt. Malgrat l’inclement tempesta Glòria que teniem al damunt, l’assistència dels professionals  del IAS va ser més que acceptable, i l’interès despertat per l’EBC esperem que doni fruits aviat.