Què és el Balanç del Bé Comú?

És una eina que serveix per a mesurar l’impacte de les organitzacions des de una perspectiva d’utilitat social. Serveix per reportar en quin grau l’empresa contribueix al Bé Comú. També serveix d’una banda per saber quins incentius fiscals o legals se li han d’aplicar (a més contribució al Bé Comú més avantatges hauria de tenir l’empresa) i de l’altra, per a què la ciutadania sigui conscient de la conducta de cada empresa i pugui consumir de forma responsable a partir d’una informació fiable.
Des de l’òptica de l’EBC, l’Estat i les institucions públiques haurien de teixir un sistema d’incentius per aconseguir que les empreses anessin canviant la seva lògica de funcionament, tot substituint els dos eixos en els quals es sustenta l’economia actual (l’afany lucratiu i la competència), per uns altres més ètics: l’aportació al bé comú i la  cooperació.
D’aquesta manera s’avançaria en la consecució d’un sistema econòmic que perseguís els cinc valors considerats com a prioritaris des de la perspectiva de l’EBC, 1) la dignitat humana, 2) la solidaritat,

3) la sostenibilitat ecològica, 4) la justícia social i 5) la participació democràtica i transparent. Aquests valors s’han d’extrapolar en la relació amb els grups humans de contacte de l’empresa: 1) els proveïdors, 2) els finançadors, 3) els empleats, 4) els clients i 5) l’àmbit social. A partir de l’aplicació d’aquells valors de l’EBC a cadascun dels grups de contacte de l’organització, s’han elaborat els 25 indicadors de la Matriu del Bé  Comú.

Us mostrem un exemple (en percentatges) a continuació.

Un bon exemple: la Matriu del Bé Comú

aplicada al Districte Horta-Guinardó

de l’Ajuntament de Barcelona

Des de la seva aparició el 2010 la Matriu del Bé Comú ha evolucionat i ha presentat diverses modificacions. Els canvis han estat aprovats per un grup de persones que conformen l’equip de redacció. Aquest equip s’ha nodrit de les aportacions rebudes des de totes les empreses auditades pel BBC. També ha comptat amb l’experiència de totes les persones que col·laboren en la millora d’aquest instrument. Així, la Matriu del Bé Comú 5.0 (en anglès i en espanyol), amb 20 indicadors, és la versió del 2017, després de set anys d’evolució del moviment. Entre les novetats de la Matriu del Bé Comú 5.0 destaquen:

  • Estructuració en quatre columnes, corresponents als valors 1) dignitat humana, 2) solidaritat i justícia social, 3) sostenibilitat ecològica, i 4) transparència i codecisió).
  • Actualització dels grups d’interès: 1) empreses proveïdores, 2) persones o entitats propietàries i associacions financeres, 3) plantilla laboral, 4) clientela i altres empreses col·laboradores, 5) entorn social.

Existeix la versió 5.0 reduïda, útil per empreses de menys de 50 treballadors, o com aproximació més simplificada per mitjanes o grans companyies. El Manual d’Aplicació és una bona ajuda ja que, per a cada un dels vint indicadors, presenta exemples concrets.

 

El Camp d’Energia de l’EBC de Girona us pot oferir informació, assessorament i suport

si teniu interès en aplicar el Balanç del Bé Comú a la vostra empresa, entitat, ajuntament, etc.

ESTEM AL VOSTRE SERVEI. CONSULTEU-NOS!